USB

Manieren te Gebruiken Niet Toegewezen Ruimte op USB-Schijf

5 minutes read
Gravatar Remo Software
Geschreven door
Bijgewerkt aan

USB-flashstations zijn de draagbare geheugenapparaten die eenvoudige overdracht van al uw gegevens tussen computers mogelijk maken. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken en daarom gebruiken de meesten ze zelfs voor het opstarten van de computer. Ze hebben echter wel wat problemen tijdens het delen. Een van deze mogelijke problemen is niet-toegewezen geheugen, waarbij een deel van het geheugen van uw USB-schijf ontoegankelijk en nutteloos wordt, hetzij vanwege onbetrouwbare diagnostische hulpmiddelen van derden of door een onvolledige herformattering van uw USB-stations.

Tot en tenzij de niet-toegewezen schijfruimte een groter deel van uw USB-schijfruimte inneemt, is dit geen problematisch probleem. Gelukkig zijn er vele manieren waarop je deze niet-toegewezen ruimte op een USB-drive effectief kunt gebruiken, waaronder twee van de meest effectieve methoden zoals hieronder vermeld:

Methode 1: Windows Schijfbeheerprogramma gebruiken

  • Sluit uw USB-station aan op uw computer en ga naar "Start" en klik erop om het Start-menu te openen. Ga vervolgens naar "Deze computer" en klik er met de rechtermuisknop op
  • Kies nu de optie "Beheren" in het vervolgkeuzemenu dat wordt aangeboden. Hiermee opent zich het venster "Computerbeheer"
  • In dit venster kunt u zien dat vele categorieën onder hen naar de categorie "Opslag" gaan en vervolgens de optie "Schijfbeheer" selecteren
  • Hier wordt een lijst met alle stations op uw computer weergegeven, inclusief uw flashstation dat zich aan de rechterkant van het venster Schijfbeheer bevindt
  • Selecteer het station dat uw USB-station vertegenwoordigt en klik er met de rechtermuisknop op; er verschijnt een vervolgkeuzemenu. Kies vervolgens de optie "Partitie verwijderen".
  • Hierdoor wordt een volledige USB-schijf gemaakt als een deel van de niet-toegewezen ruimte
  • Klik opnieuw met de rechtermuisknop op het USB-station en selecteer in de vervolgkeuzelijst de optie "Nieuwe partitie"
  • Nu gaat de "Partitie Wizard" open waarin u gewoon het partitietype selecteert dat u wilt maken, zoals primaire, uitgebreide of logische schijfeenheden.
  • Kies vervolgens de partitiegrootte en wijs een stationsletter toe aan het USB-station; anders zal het schijfbeheerprogramma het automatisch toewijzen. Klik nu op "Afwerking" om het proces te voltooien.

Hiermee wordt al uw niet-toegewezen ruimte op de USB-schijf vrijgegeven en kunt u deze nu gebruiken. Neem voordat u dit doet echter een back-up van uw volledige USB-schijfgegevens.

Methode 2: DiskPart gebruiken op de opdrachtregel

Windows biedt een andere tool genaamd DiskPart waarmee u alle niet-toegewezen ruimte op de USB-schijf kunt vrijgeven. Deze DiskPart-tool helpt u bij het verkrijgen van toegang tot alle details met betrekking tot uw volumes en partities en helpt u zelfs bij het verwijderen en creëren van uw partities, enz.

Stap 1: Nadat u het USB-station op uw computer hebt aangesloten, voert u de Windows-opdrachtregel uit (Druk op Windows + R en typ cmd in het dialoogvenster Uitvoeren) en typ diskpart in de opdrachtprompt

Opmerking: als u om de beheerdersrechten wordt gevraagd, geeft u het vereiste wachtwoord en andere details op.

Stap 2: Typ de opdracht "list disk" om het nummer van uw USB-station te vinden. Dit nummer moet hetzelfde zijn als het nummer van de schijf in het hulpprogramma Computerbeheer.

DISKPART> list disk

Disk #   Status         Size           Free     Dyn  Gpt

Disk 0    Online       298 GB      0 B

Disk 1    Online      7509 MB    6619 MB

Stap 3: Kies nu de drive om mee te werken op basis van de aangegeven schijfnummers, hier is het nummer van de USB-drive 1. Typ vervolgens de opdracht select disk <disknummer>.

DISKPART> select disk 1

Disk 1 is nu de geselecteerde schijf.

Stap 4:  Reinig alle volumes en partities op die schijf geselecteerd met behulp van de opdracht "clean"

DISKPART> clean

DiskPart is erin geslaagd de schijf te reinigen.

Stap 5: Maak nu een primaire partitie met behulp van de opdrachten create “partition primary.

DISKPART> create partition primary

DiskPart is erin geslaagd de opgegeven partitie te maken.

DISKPART> exit

Dat is het; nu zou je je USB-drive gemakkelijk moeten kunnen formatteren. Hiermee wordt al uw niet-toegewezen ruimte op de USB-schijf toegankelijk gemaakt en kunt u deze effectief gebruiken. Aangezien beide methoden het reinigen en verwijderen van de partities en volumes omvatten, wordt het aanbevolen om een volledige back-up te maken van alle gegevens op de USB-schijf. Zelfs als u de gegevens verliest vanwege het verwijderen van een partitie met behulp van Remo Recover-software, kunt u dit eenvoudig doen bestanden terugzetten van USB moeiteloos.

Gravatar Remo Software

About the Author: Remo Software